Nyomtatás E-mail

Badacsonytomaji Szörfklub SE logója

Magyar tartalom elérése English content German content French content Italian content

Osnivanje:

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti èlanova u oblasti jedrenja na dasci. Na inicitaciju ml. Kruchina Karolja Klub je osnovan 07.07.2006. godine na osnivaèkoj skupštini u Badacsonju. Upisan je u sudski registar 24.11.2006. godini pod brojem 12259.

Ciljevi:

Obezbeðenje uslova za razvoj jedrenja na dasci u Badacsonjtomaj i okolini. Preduzimanje odgovarajuæe aktivnosti radi unapreðivanja i omasovljivanja jedrenjenja na dasci. Jaèanje sportskog morala i sportskog duha kod svojih èlanova i meðu ljubiteljima ove sportske grane.

Surfomania:

„Surfomania“ znaèi da je neko veliki ljubitelj jedrenja na dasci. Fanatièno povezivanost. U jednoj knjizi sam èitao, da ako neko imao priliku da jaha na talasima vode (mora ili jezera) postane fanatik jedrenja na dasci. Tvrdim da je to prava istina.
Pored ovog sporta oduševljeni smo sa jezeru Balaton i njegovim okru¾enjem kao planina Badacsonj.

Predsedništvo i nadzorni odbor:

Predsednik: Kruchina Karolj
Potpredsednik: Nað Bence, Lajtai Balint
Predsednik nadzornog odbora: Lichtnecker Peter
Èlanovi nadzornog odbora: Ðeri Borbala, Farkaš Andraš

Sadr¾aj webstrane:

Galerija slike: na ovoj strani se mo¾e naæi slike o èlanovima kluba.
Forum:
oèekujemo mišljenja, savete, iskustra, do¾ivljenje u vezi jedrenje na dasci.

Èlanovi:

Predstavljanje èlanova kluba, koji su svi ljubitelji ovog sporta, kojima jedrenje na dascije najva¾nije na svetu.
Carta geografica:
Geografska karta: geografska karta poma¾e kod orientisanja koja je neophodna kod planiranja jednog izlet, putovanja. Karta sadr¾ava nazive ulica i na takav naèin lakše mo¾e se naæi odgovarajuæa mesta za jedrenje na dasci.

 

Posetite našeg websajta!

 

www.SurfoMania.hu © 2007. Webdesign, webhoszting és Joomla! tárhely